SKAPANDE SKOLA & SKAPANDE FÖRSKOLA

Lule Stassteater håller workshops i teater, dans och rytmik på skolor i de nordligaste länen inom SKAPANDE SKOLA & FÖRSKOLA.

Pågående projekt:

Sunderbyskolan åk 1 elever –  från idé till föreställning med dramaworkshops, repetition och föreställning, tema “Förr i tiden”

Spira förskola – Workshops drama och dans.

Vill du göra ett projekt tillsammans med oss? Vi tar fram idé, koncept och tidsplan efter budget tillsammans. Hör av dig till Jonna jonna@lulestassteater.se