Vårt hjärta slår för barnens rätt

Barnens rättigheter och barnkonventionen genomsyrar vårt arbete på Lule Stassteater år efter år.

Barnkonventionens grundprinciper

Fyra av artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur konventionen ska läsas. Man kan säga att de är dess huvudprinciper och att de hjälper oss att förstå barnkonventionens helhet.

  • Varje barn, utan undantag, har rätt att få ta del av sina rättigheter. (artikel 2)
  • Barnets bästa skall komma i första och främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. (artikel 3)
  • Inte bara barnets överlevnad utan också barnets utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. (artikel 6)
  • Barnets åsikter skall komma fram och visas respekt. (artikel 12)

Vet unga människor om sina rättigheter och skyldigheter? På vilket sätt har barnet en röst i samhället idag? Och vad säger den?

Fokus 2022: Klarspråk

Varje år väljer vi ett fokus som genomsyrar allt vi gör. Årets fokus är Klarspråk.

Tidigare års fokus

Fokus 2021: Trygghet
Fokus 2020: Femininitet
Fokus 2019: Kroppsidentitet
Fokus 2018: Yttrandefrihet
Fokus 2017: Gränser
Fokus 2016: Psykisk hälsa
Fokus 2015: Makt
Fokus 2014: Främlingsrädsla
Fokus 2013: Val och uppoffringar