Lule Stassteaters lokal

Vår lokal på Stationsgatan 38 i Luleå ligger en trappa upp i huset som är av äldre årgång. Hiss och anvisad parkering för funktionshindrade saknas för närvarande.

 

Tillgänglighet på våra spelplatser

Vi är en turnérande teater och spelar på olika typer av scener. Har du frågor om tillgängligheten på respektive spelplats kan du kontakta oss för vidare information.

info@lulestassteater.se

Vår logga

Logotypen för Lule Stassteater har sin grundform i möten mellan människor – vuxen (skådespelare) och barn/ungdom (åhörare). Det blir ett samspel som ger en riktning och strävan att skapa förståelse för aktuella budskap. Färgerna är hämtade från skogen, vattnet, solen och energin.

Formgivare: Patrik Bogren