Årsmöte

Årsmöte hålls årligen för föreningens alla medlemmar. När det är aktuellt publiceras det här.

Medlemskap

Som medlem i Lule Stassteater får du våra nyhetsbrev samt har rösträtt på nästkommande Årsmöte. Du blir även inbjuden vid medlemsdagar och sammankomster.

Avgift 100kr/år