Årsmöte 2022

Årsmötet för 2021 års bokslut är nu avslutat. Här uppdateras information angående 2022 års stämma. 

frågor?: info@lulestassteater.se