Med uppdrag att beröra

Lule Stassteater är en professionell teater med mycket höga konstnärliga ambitioner som arbetar med att gestalta och problematisera kring unga människors tankar och verklighet. Vi hyllar varje människas annorlundaskap utan att för den skull vara förklarande eller tillrättavisande.
Vår teater har en historia som förpliktigar, sprungen ur 70-talets progg och allt är möjligt-anda. Idag arbetar vi med att producera aktuell, uppriktig kvalitetsteater för barn och unga.

Vår teater – en mötesplats

Vi vill att de som ser våra föreställningar inte går oberörda därifrån. Vi samarbetar med etablerade, professionella scenkonstnärer och över tid ska majoriteten av dessa ha anknytning till eller verka i Norrbotten. Vår plats i det regionala kulturlivet är lite under radarn, vi står för något annat, och vill vara en inspiration för att våga tänka själv.  Vi når ut genom våra barn och ungdomsproduktioner, Skapande skola-föreställningar i de fyra nordligaste länen, “Pop-up”-teater, Improvisationsteater, Sjukhusclowner, Sommarteatern och Julkalendern i Stadsparken.

Teaterns struktur