POP-UP TEATER

Passar utmärkt som Skapande Skola!

Spontanteater i staden – i hissen, på busshållplatsen eller på gatan! Våra scenkonstnärer dyker upp och skapar en miniföreställning tillsammans med barn och unga. De visar sedan upp resultatet för lärare, vänner och medborgare i det offentliga rummet.

Pop-up teater skapas tillsammans av barn och artister i en givande process.

Metod

Scenkonstnärerna kommer till er och arbetar med barngrupper i åldrarna 5-19 år. Vi ses på er skola eller fritids och arbetar med teater, dans, ord och musik. Resultatet blir små stycken scenkonst som framförs på skolan och/eller på allmänna platser beroende på deltagarnas ålder.

Vi vill med detta visa unga och personerna i deras närmiljö att scenkonst är viktigt och är till för alla. Barn har något att berätta och vi vet att de är fantastiska artister. Kanske ger det både invånare och besökare stolthet och en nyfikenhet på de unga och vårt gemensamma samhälle.

Bakom projektet

Lule Stassteater startar upp och leder projektet. Vi kommer överens om antal träffar, storlek på grupperna och vilka scenkonstnärer som kan passa just er.

Popup-teamet består av produktions- och konstnärlig personal från Lule Stassteater.

Målgrupp

Passar barn och unga, 5-19 år

För hela klasser, mindre grupper och nyanlända/ensamkommande.
Pop-Up teater kan komplettera skolämnen som musik, samhällskunskap, svenska, engelska, matematik, idrott.

Pop-Up Minnets vandringar