Kontakta info@lulestassteater.se för frågor gällande medlemskap i Lule Stassteater.

Samtycke insamlande av personuppgifter
När du blir medlem i Lule Stassteater registreras och hanteras dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte
När du blir medlem i Lule Stassteater samtycker du till att Lule Stassteater registrerar de personuppgifter som behövs för att Lule Stassteater ska kunna bedriva sin verksamhet och ta vara på dina intressen som medlem.

Personuppgifterna används bara inom ramen för Lule Stassteaters verksamhet, t.ex. utskick av medlemsinformation, kallelser, sändlistor för mejl och SMS.

Personuppgifter som behandlas av Lule Stassteater
Uppgifter som registreras är namn, mobilnummer, mejladress och födelsedatum. Om du vill avsluta ditt medlemsskap och begär utträde från föreningen raderar vi omedelbart dina personuppgifter.

Vem som hanterar dina personuppgifter
Förtroendevald och fastanställd personal på Lule Stassteater kan hantera uppgifterna i Lule Stassteaters medlemsregister.

Dina rättigheter
Du som medlem har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade.

Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter kontaktar du Lule Stassteater  på info@lulestassteater.se