Lule Stassteaters logotyp

Organisation

Vi är en ideell förening med en styrelse på 7 personer.

Vår fastanställda personal är en producent. Med denna grund att stå på anställer vi konstnärlig och teknisk personal på projektbasis.

Styrelsen är: Mats Pontén – Ordförande
Sanne Nyström, Susann Jonsson, Malin Falk, Josefin Wäppling Bernhardsson, Olov Stenlund, Peter Hauptman

MAJA RUNEBERG
Konstnärlig Ledare
maja@lulestassteater.se

ELIN KRISTIANSEN
Producent
elin@lulestassteater.se

MALIN FALK
Clowngeneral sjukhusclowner
malin@lulestassteater.se

Sjukhusclowner

Madeleine Johansson

Marianne Lindgren

Carina Stenberg

Catarina Engström

Anna Behm

Malin Falk

Bo Selinder

Heidi Wennberg

Mirja Palo

Inger Kalotini

Marianne Karlsson

Anna Sirkka

Annette Strandljung

Agneta Bryggman 

Anna Åsdell

Eva-Lena Björkman 

 

Teaterkursledare

Lilly Sundberg

Julia Österberg

Alice Sjöberg Brise

Leen Hashisho

Elin Kristiansen