Årsmöte 2022

Årsstämma för 2022 års bokslut hålls den 18/4-2023

Tid: 18:00

Plats: Stationsgatan 38, Lule Stassteater

 

Anmälan om att man ska delta görs till elin@lulestassteater.se innan den 16/4.

Endast medlemmar för 2022 har rösträtt. 

Medlemskap

Som medlem i Lule Stassteater får du våra nyhetsbrev samt har rösträtt på nästkommande Årsmöte. Du blir även inbjuden vid medlemsdagar och sammankomster.

Avgift 100kr/år

Bli medlem här