Undulaten som öppnade dörren och försvann

Sommar 2018

29 juni kl. 13.00 Premiär! Kirunafestivalen*

3 juli kl. 13.00 Brändön*
4 juli kl. 13.00 Sommarfritids Östra Skolan (med tillhörande workshop)
5 juli kl. 13.00 Sommarfritids Munkebergsskolan
6 juli kl. 13.00 Hamnfestivalen, Stadsparken Luleå*
10 juli kl. 13.00 Idrottsplatsen, Vitå* (med tillhörande workshop)
11 juli kl. 13.00 Vid skolan, Måttsund* (med tillhörande workshop)
12 juli kl. 13.00 Vid föreningshuset, Avan* (med tillhörande workshop)
13 juli kl. 13.00 Kallaxhamnen* (med tillhörande workshop)
14 juli kl. 13.00 Södra Hamnplan, Luleå* (med tillhörande workshop)
18 juli kl. 13.00 Sommarfritids Örnässkolan (med tillhörande workshop)
19 juli kl. 13.00 Sommarfritids Antnässkolan (med tillhörande workshop)
20 juli kl. 13.00 Sommarfritids Råneskolan (med tillhörande workshop)
21 juli kl. 14.00 Trästocksfestivalen* (med tillhörande workshop)
25 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
26 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
27 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
28 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
29 juli kl. 14.00 Sikfesten, Kukkolaforsen*

Höst 2018

7 september Nordanå
8 september Nordanå
11 september Luleå
12 september Luleå
13 september Luleå
14 september Luleå

4 oktober Kalix
5 oktober Kalix
6 oktober Kalix
9 oktober Kalix
10 oktober Kalix

Minnets vandringar

24 september Umeå
25 september Umeå
26 september Umeå
27 september Umeå
28 september Umeå