Undulaten som öppnade dörren och försvann

Sommar 2018

29 juni kl. 13.00 Premiär! Kirunafestivalen*

3 juli kl. 13.00 Brändön*
4 juli kl. 13.00 Sommarfritids Östra Skolan (med tillhörande workshop)
5 juli kl. 13.00 Sommarfritids Munkebergsskolan
6 juli kl. 13.00 Hamnfestivalen, Stadsparken Luleå*
10 juli kl. 13.00 Idrottsplatsen, Vitå* (med tillhörande workshop)
11 juli kl. 13.00 Vid skolan, Måttsund* (med tillhörande workshop)
12 juli kl. 13.00 Vid föreningshuset, Avan* (med tillhörande workshop)
13 juli kl. 13.00 Kallaxhamnen* (med tillhörande workshop)
14 juli kl. 13.00 Södra Hamnplan, Luleå* (med tillhörande workshop)
18 juli kl. 13.00 Sommarfritids Örnässkolan (med tillhörande workshop)
19 juli kl. 13.00 Sommarfritids Antnässkolan (med tillhörande workshop)
20 juli kl. 13.00 Sommarfritids Råneskolan (med tillhörande workshop)
21 juli kl. 14.00 Trästocksfestivalen* (med tillhörande workshop)
25 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
26 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
27 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
28 juli kl. 14.00 Stadsparken, Luleå*
29 juli kl. 14.00 Sikfesten, Kukkolaforsen*

Höst 2018

7 september Nordanå
8 september Nordanå

17 september Avanskolan

18 september Vitåskolan

19 september Ersnäs

8 oktober Folkets Hus, Kalix
9 oktober Folkets Hus, Kalix
10 oktober Folkets Hus, Kalix
11 oktober Folkets Hus, Kalix
12 oktober Folkets Hus, Kalix

Minnets vandringar

24 september Umeå
25 september Umeå
26 september Umeå
27 september Umeå
28 september Umeå