SKAPANDE SKOLA & SKAPANDE FÖRSKOLA

Lule Stassteater håller workshops i teater, dans och rytmik på skolor i de nordligaste länen inom SKAPANDE SKOLA & FÖRSKOLA.

Vill du göra ett projekt tillsammans med oss? Vi tar fram idé, koncept och tidsplan efter budget tillsammans. Hör av dig till Elin på elin@lulestassteater.se