Det finns många delar inom scenkonsten och vi kommer gärna ut till skolor och lär ut våra kunskaper. Vi erbjuder workshops i teater, ljud- och ljusteknik och dans – beroende på den, för stunden, arbetande ensemblen. Hör gärna av dig och hör vad vi har att erbjuda just nu!

Målgrupp: Åk 4-9 + gymnasiet

För mer information: Kontakta oss på info@lulestassteater.se eller 0920-229020.

Nedan finns information om workshops vi erbjuder, men vi skräddarsyr dem alltid vid beställning så att de passar den specifika skolan och dess önskemål.

Teaterworkshop

De tre grundpelarna i teater är improvisation, samarbeta och koncentration. Tillsammans med skådespelare från Lule Stassteater får skolklassen i samband med workshopen möjlighet att testa på just övningar där dessa tre teman utmanas. Workshopen avslutas med en större gruppuppgift i improvisation, som barnen sedan får visa upp för varandra.

Dansworkshop

På dansen arbetar vi med kropp, rum, musik.?Vi både improviserar fram eget material och jobbar med färdiga rörelsekombinationer, genom att rytmisera och leka med kroppens språk hittar vi ett ordlöst sätt att uttrycka känslor och händelser.

Ljud- och ljusteknik

Vår workshop i ljud och ljus är en liten introduktion i vad ljus och ljud är rent fysiskt och tekniskt och vad dessa två egenskaper kan tillföra en föreställning. Vi arbetar kring hur man använder sig av dem i teater på olika sätt, t.ex. hur man genom dessa konstformer kan visa väder, vind, känslor och andra olika stämningar. Teori blandas med praktik och eleverna får själva testa att blanda ljus med filter, ljussätta scenen och använda både enstaka ljudeffekter (t.ex. en dörrsmäll) och stämningsljud (regn, trafik etc.).