Att ligga på sjukhus innebär en stor påfrestning för hela familjen. Skratt är bästa medicinen! Sjukhusclownuppdraget kräver stor ödmjukhet och känsla. Sjukhusclownerna är ett uppdrag vi har via Norrbottens Läns Landsting, Kultur & utbildning. Idag kan man möta åtta olika clowner i Sunderbyns lokaler, mer information om de alla hittar du här.

Sjukhusclownerna …

  • Är utbildade i klassisk clownteknik
  • Arbetar alltid i par
  • Möter barnet på dess egna villkor
  • Ger barnet bekräftelse
  • Ger barn och deras familjer omväxling till den dagliga sjukhusmiljön
  • Fokuserar på det friska hos barnet

Det ger en otroligt bra känsla när man får se ett sjukt barn le med hela ansiktet, ibland hela kroppen, och man känner att man kanske har lyckats locka fram lite av det friska.”

– Mika Eronen