Talajeh Nasiri, ny medarbetare 2018
Talajeh har en kandidatexamen från Stockholm dramatiska högskola i Dramatik/Dramaturgi och är aktuell med pjäsen Änglaspel på Folkteatern i Gävleborg.
Hon är aktivist och samhällspolitiskt engagerad med en grundutbildning i KBT. Detta går att se i hennes texter som ställer frågor om människan, det existentiella och den värld vi lever i. Under sin utbildning gjorde hon sin praktik på Unga Klara där hon skrev pjäsen Allt du önskar.
Sedan 2008 har hon arbetat pedagogiskt, och med psykosociala samtal, med barn och ungdomar.